Мостиська міська рада

Львівської області

Начальник Мостиської ДПІ розповів про виявлення та опрацювання податкових ризиків

Дата: 07.10.2021 14:49
Кількість переглядів: 643

Фото без опису

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб

На сьогодні в Україні існує 2 системи оподаткування: спрощена система (єдиний податок) та загальна система.

Суб’єкт господарювання самостійно обирає, на якій системі оподаткування він буде перебувати. При цьому, якщо загальна система оподаткування не має ніяких обмежень, то спрощену систему можуть обрати не усі, оскільки такий спосіб оподаткування має свої обмеження та заборони.

– За яких умов юридичні особи можуть бути платниками єдиного податку третьої групи?

– До платників єдиного податку третьої групи, належать юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють, наприклад: діяльність з організації, проведення азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів; видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; видобуток, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва тощо.

Також, не можуть бути платниками єдиного податку: страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення; суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відс.; представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; юридичні особи – нерезиденти;

Хочу наголосити, що не може бути платником-спрощенцем платник, який на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку має податковий борг.

– Чи може юридична особа перейти на спрощену систему оподаткування протягом звітного року?

– Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

– Які суми не включаються до складу доходу юридичної особи – платника єдиного податку?

– До складу доходу не включаються:

- суми податку на додану вартість; суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку; фінансова допомоги, надана на поворотній основі; суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника; суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів; дивіденди.

– Яким чином такі платники ведуть облік доходів і витрат?

– Юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат.

– От розкажіть, як юрособі – платнику єдиного податку третьої групи перейти на сплату інших податків і зборів при перевищенні протягом календарного року обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування?

– Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у статті 291 Податкового кодексу України, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

– У яких випадках та у які строки контролюючий орган має право анулювати реєстрацію юридичної особи як платника єдиного податку третьої групи?

– Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі:

- подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

- припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону – в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, у таких випадках та в строки, зокрема:

- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

- у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків,ніж грошовий – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

- у разі наявності податкового боргу – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

– З якої дати вважаються платниками єдиного податку новостворені юридичні особи, які обрали третю групу єдиного податку, яка не передбачає сплату ПДВ?

– Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої, зокрема, для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

– Чи мають право юрособи – платники єдиного податку третьої групи здійснювати виробництво та реалізацію ювелірних виробів?

– Не можуть бути платниками єдиного податку юридичні особи, які здійснюють видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Таким чином, юридичні особи - платники єдиного податку мають право здійснювати виробництво, постачання, продаж (реалізацію) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора