Мостиська міська рада

Львівської області

Про конкурс на заміщення вакантної посади

Дата: 10.01.2024 12:33
Кількість переглядів: 201

Фото без опису

Мостиська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • провідного спеціаліста відділу соціального захисту та охорони здоров’я Мостиської міської ради

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • без вимог до стажу роботи.

Кандидатам на заміщення вакантної посади необхідно подати:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або атестат про середню освіту (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Документи приймаються протягом 14-ти днів з дня опублікування цього оголошення, в приміщенні Мостиської міської ради за адресою: м. Мостиська, вул. Грушевського, 6, ІІ поверх, відділ організаційного та кадрового забезпечення ради.

 

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для складання іспиту:

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку  знання

 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 • Закон України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування (ст.1)
 2. Хто є посадовими особами місцевого самоврядування (ст.2).
 3. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування(ст.4).
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 6. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст.6).
 7. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
 8.  Основні обов`язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
 10. Обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12)
 11. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.121)
 12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 14. Присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15)
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).
 16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20)
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23,24).

 

 • Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (ст. 2).

2. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10).

3. Повноваження сільських, селищних і міських рад (ст.26).

4. Повноваження районних та обласних рад (ст.43).

5. Повноваження виконавчих органів місцевих рад (с.27-40).

6. Право комунальної власності органів місцевого самоврядування (ст.60).

7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59)

8. Участь держави у формуванні місцевих бюджетів (ст.62).

9. Місцеві податки і збори (ст. 69).

10. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст. 71)

 

III. Питання на перевірку знання

Закону України  «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів  (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»  (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28)

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації

 (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

(стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

ІV.Питання на перевірку знання кандидатів з урахування функціональних повноважень повноважень відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради

1. Про основнi аспекти Закону України «Про державну соцiальну допомогу      малозабезпеченим  сiм’ям».

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону Украiни «Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми».

3. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

4. Яким нормативним актом регулюється розмір мінімальної заробітної плати.

5. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

    різних категорій, крім інвалідів війни.

7. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

8. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

9. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

10. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення?

11. Якi  є  види  пенсiй,  та  вказати  їх мінімальний  розмiр.

12. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

13.Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

14.Які особи належать до учасників вiйни  та  якими  пiльгами  вони користуються?

15.Що  таке  субсидiя? У яких випадках відмовляють у призначенні субсидії?

16.Хто має право на одержання субсидiї?  

17.Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

18.Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

19.Порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

20. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

21. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 ЦК України).

22. Які органи є органами опіки та піклування?

23. Назвати нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей.

24. Основні принципи охорони здоров'я (ст.4 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

25. Право на охорону здоров’я (ст.6 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

25. Гарантії права на охорону здоров'я ( ст.7 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

27. Формуванн державної політики охорони здоров'я (ст.13 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

28.Органи охорони здоров'я (ст.15 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

29.Заклади охорони здоров'я (ст.16 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

30. Фінансове забезпечення охорони здоров’я (ст.18 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

31.Захист прав пацієнтів (ст.24-1 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора