Мостиська міська рада

Львівської області

Про конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу освіти молоді та спорту

Дата: 13.01.2022 12:31
Кількість переглядів: 972

Фото без опису

Мостиська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • провідного спеціаліста відділу освіти молоді та спорту

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • освіта вища педагогічна за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • рекомендовано стаж роботи на посадах у сфері освіти.

Кандидатам на заміщення вакантної посади необхідно подати:

 • заяву про участь у конкурсі,;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, або атестат про середню освіту (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Документи приймаються протягом 30-ти днів з дня опублікування цього оголошення, в приміщенні Мостиської міської ради за адресою: м.Мостиська, вул.Грушевського,6. ІІ поверх, відділ організаційного та кадрового забезпечення ради.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається за номерами телефонів 0673551635 – секретар ради, 0962189182 – начальник відділу організаційного та кадрового забезпечення ради.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для складання іспиту

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

Питання на перевірку  знання  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 • Закон України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування (ст.1)
 2. Хто є посадовими особами місцевого самоврядування (ст.2).
 3. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування(ст.4).
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 6. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст.6).
 7. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
 8.  Основні обов`язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
 10. Обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12)
 11. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.121)
 12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 14. Присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15)
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).
 16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20)
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23,24).
 • Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (ст. 2).

2.Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10).

3. Повноваження сільських, селищних і міських рад (ст.26).

4. Повноваження районних та обласних рад (ст.43).

5. Повноваження виконавчих органів місцевих рад (с.27-40).

6. Право комунальної власності органів місцевого самоврядування (ст.60).

7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59)

8. Участь держави у формуванні місцевих бюджетів (ст.62).

9. Місцеві податки і збори (ст. 69).

10.Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст. 71)

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів  (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації

(статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

(стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

IV. Перелік питань для складання іспиту з урахуванням функціональних повноважень   відділу освіти, молоді та спорту міської ради

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

 2. Що включає право на освіту?

3. Що є невід’ємними складниками системи освіти?

4. Мета  дошкільної освіти.

5. Мета повної загальної середньої освіти.

6. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?

7. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?

8. Ким затверджується положення про опорний заклад освіти?

9. Мета позашкільної освіти.

10. Утворення закладів освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

11. Послуги, що надаються особам з особливими освітніми потребами.

12. Система управління закладами освіти.

13. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу.

14. За що несе відповідальність керівник закладу освіти?

15. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?     

16. Громадське самоврядування в закладі освіти.

17. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

18. Що визначає стандарт освіти?

19. Що є основою для розроблення освітньої програми?

21. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?

22. Коли отримують відповідний документ про освіту?

23. Ким видаються документи про освіту?

24. Мета розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні.

25. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?

26. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?

27. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?

28. З якою метою діє освітній омбудсмен?

29. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?

30. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?

31. Ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

32.Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

33. Специфіка базової середньої освіти.

34. Що таке інклюзивне навчання та як сформувати у закладі загальної середньої освіти інклюзивне освітнє середовище?

35. Визначте характеристики випускника Нової української школи.

36. Що передбачає академічна свобода вчителя?

37. Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи?

38. Які завдання стоять перед учнями Нової української школи?


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора