Мостиська міська рада

Львівської області

Про конкурс на заміщення вакантних посад

Дата: 28.10.2021 17:12
Кількість переглядів: 570

Фото без опису

Мостиська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантни посад:

 • провідного спеціаліста відділу економічного та агропромислового розвитку, регуляторної діяльності (уповноважена особа з проведення процедур закупівель)

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра;
 • знання законодавства України;
 •  вільне володіння державною мовою;

 

 • провідного спеціаліста відділу капітального будівництва, ЖКГ та комунальної власності (еколог)

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, бакалавра;
 • знання законодавства України;
 •  вільне володіння державною мовою;

 

Кандидатам на заміщення вакантних посад необхідно подати:

 • заяву про участь у конкурсі,;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

 

Документи приймаються протягом 30-ти днів з дня опублікування цього оголошення, в приміщенні Мостиської міської ради за адресою: м.Мостиська, вул.Грушевського,6, телефон для довідок 0962189182

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається секретарем міської ради, телефон для довідок 0673551635

 

 

Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

Питання на перевірку  знання  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 • Закон України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування (ст.1)
 2. Хто є посадовими особами місцевого самоврядування (ст.2).
 3. Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування(ст.4).
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 6. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст.6).
 7. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
 8.  Основні обов`язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 9. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).
 10. Обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12)
 11. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.121)
 12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 14. Присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15)
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).
 16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20)
 17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23,24).

 

 • Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.  Поняття місцевого самоврядування (ст. 2).

2. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (ст.10).

3. Повноваження сільських, селищних і міських рад (ст.26).

4. Повноваження районних та обласних рад (ст.43).

5. Повноваження виконавчих органів місцевих рад (с.27-40).

6. Право комунальної власності органів місцевого самоврядування (ст.60).

7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59)

8. Участь держави у формуванні місцевих бюджетів (ст.62).

9. Місцеві податки і збори (ст. 69).

10.Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст. 71)

 

Питання на перевірку знання Закону України 

"Про запобігання корупції"

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів  (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»                           (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції         (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації

 (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

(стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень відділу капітального будівництва, ЖКГ та комунальної власності

1. Які основні законодавчі акти регулюють діяльність відділу житлово-комунального господарства?

2. Повноваження міських рад у сфері благоустрою населених пунктів.

3. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг громадян з питань житлово-комунального господарства.

5. Якими силами здійснюється благоустрій та утримання прибудинкових територій?

6. Що ви розумієте під малими архітектурними формами і де їх розміщують?

7. Несанкціоновані звалища та їх визначення.

8. Ритуальні послуги та їх виконання .

9. Підпорядкованість відділу житлово-комунального господарства. 

10. Порядок розгляду звернень громадян, заяв, скарг.

11. Повноваження виконавчого комітету у галузі житлово-комунального господарства.

12. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою?

13. Що є підставою для видалення зелених насаджень, які ростуть на прибудинковій території?

14. Вулична та дорожна мережа, її призначення.

16. Як проводиться санітарна очистка міста?

17. Порядок складання та затвердження актів виконаних робіт?

18. Порядок затвердження тарифів на комунальні послуги.

19. Які є обмеження при використанні об’єктів благоустрою?

20.Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг (ст. 2 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

21.Громадські слухання та громадський контроль у сфері житлово-комунальних послуг (ст. 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

22. Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (ст. 30 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

23.Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації.
24.Порядок прийняття рішення про приватизацію.
25.Способи приватизації.
26.Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду.
27.Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу.
28.Правонаступництво власників.
29.Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.
30.Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.
31.Нерухоме майно щодо якого проводиться державна реєстрація прав.
32.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

33.Порядок укладення договору оренди.
34.Істотні умови договору оренди.
35.Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди. Захист права орендаря на орендоване майно.
36.Оцінка майна та майнових прав. Суб’єкти оціночної діяльності.

37 Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

38.Що таке Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля.

Питання  на перевірку знань з урахуванням функціональних повноважень відділу економічного та агропромислового розвитку, регуляторної діяльності

 1. Визначення інвестицій (ст.1 Закону України „Про інвестиційну діяльність“).
 2. Форми співробітництва (ст.4 Закону України „Про співробітництво територіальних громад“.
 3. Принципи державної регуляторної політики (ст.4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики“).
 4. Порядок  підготовки проектів регуляторних актів (ст.7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики“).
 5.  Сфера застосування Закону  України «Про публічні закупівлі» (ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 6. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель (ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 7. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників (ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 8. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль (ст.7 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 9. Уповноважений орган ст.9 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 10. Організація закупівельної діяльності замовника   (ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі».)
 11. Електронна система закупівель, процедури закупівлі  (статті 12,13 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 12. Спрощені закупівлі (ст.14 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 13. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупівлі (ст.18 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 1. Поняття відкритих торгів ( умови застосування, інформування про проведення, тендерна документація (статті 20-22 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 2. Відхилення тендерних пропозицій, відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся (статті 31,32 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 3. Умови застосування процедури конкурентного діалогу та проведення конкурентного діалогу (статті 34,33 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 4. Процедура торгів з обмеженою участю  (статті 36- 38 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 5. Переговорна процедура закупівлі (ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 6. Оприлюднення інформації про закупівлю (ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 7. Забезпечення виконання договору про закупівлю (ст.27 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 8. Звіт про виконання договору про закупівлю (ст. 42 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 9. Відповідальність за порушення вимог ЗаконуУкраїни «Про публічні закупівлі» (ст. 42 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора