Мостиська міська рада

Львівської області

Інформація щодо умов контракту керівників закладу культури.

Дата: 25.06.2021 15:19
Кількість переглядів: 1438

Фото без опису

1. Інформація, щодо істотних умов контракту, укладеного між відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини та Косаревською Марією Михайлівною, призначеною на посаду директора Мостиського міського народного дому за результатами конкурсного відбору.

Істотні умови контракту:

Косаревська Марія Михайлівна призначена на посаду директора Мостиського міського народного дому за контрактом 22 червня 2021року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом директор здійснює загальне керівництво народним домом, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Положенням Народного дому  та цим контрактом.

Директор  народного дому зобов'язується:

     · дотримуватись положень чинного законодавства України;

     · дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що   

      розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

      ·  створювати належні умови для функціонування Народного дому;

 • забезпечити ведення усієї необхідної документації закладу;
 • здійснювати систематичний аналіз роботи, вивчення, узагальнення, впровадження передового досвіду в практику роботи Народного дому;
 • організовувати роботу членів колективу з підвищення своїх професійних знань та ділових якостей;
 • виконувати вимоги, надані начальником відділу культури в межах своєї компетенції;
 • дотримуватись трудової дисципліни;
 •  дотримуватись вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;
 • за погодженням з Роботодавцем складати кошторис доходів та витрат, здійснювати контроль за використанням коштів за їх призначенням;

Директор народного дому має право:

 • без доручення діяти від імені Народного дому, представляти його інтереси в усіх інстанціях, підприємствах, організаціях;
 • від імені Народного дому  укладати договори та інші угоди, відкривати рахунки в банках;
 • видавати усні та письмові доручення;
 • в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Народного дому;
 • заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

Оплата праці директора:

Умови оплати праці Директора визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Директорові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці.

Директорові може виплачуватися:

 · матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури при наданні щорічної відпустки;

· премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом. Преміювання Директора здійснюється за рішенням органу управління закладу культури у межах фонду оплати праці

Припинення дії контракту:

Внесення змін і доповнень до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

 Цей контракт припиняється:

· після закінчення строку дії контракту;

· за згодою сторін;

 • з ініціативи роботодавця  до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України) та цим контрактом.
 • з ініціативи директора до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 Кодексу законів про працю України) та цим контрактом.
 • З інших підстав передбачених цим законодавством.

 При розірванні контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення проводиться за  пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Після настання дати закінчення строку дії цього Контракту
цей Контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна зі Сторін за 30 календарних днів до цієї дати письмово не поінформувала іншу Cторону про своє бажання припинити дію цього Контракту.

2. Інформація, щодо істотних умов контракту, укладеного між відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини та Жук Оксаною Миколаївною, призначеною на посаду директора Мостиської  міської бібліотеки за результатами конкурсного відбору.

Істотні умови контракту:

Жук Оксана Миколаївна призначена на посаду директора Мостиської міської бібліотеки за контрактом 22 червня 2021року терміном на 5 років.

Згідно з контрактом директор бібліотеки :

 • Організовує діяльність бібліотек, несе відповідальність за організацію та обслуговування користувачів міста, громади, методичне керівництво бібліотеками.
 • Забезпечує якість бібліотечного обслуговування читачів, вдосконалення інформаційної функції бібліотек, широке впровадження нових форм та методів популяризації бібліотечного фонду.
 • Проводить культурну, освітню, науково-дослідну, методичну, інформаційну роботу, здійснює організацію соціокультурної, довідково-інформаційної та бібліографічної діяльності бібліотек.
 • Забезпечує дотримання дисципліни праці, правил і норм охорони праці, протипожежної охорони та техніки безпеки, законодавства про працю.
 • Організує роботу по зміцненню матеріальної бази бібліотек, забезпечує вирішення соціально-культурних потреб колективу.

 Директор бібліотеки має право :

а) ознайомлюватися з документами та рішеннями керівництва, які стосуються організації роботи бібліотек.

 б) вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення стану організації бібліотечного обслуговування населення  територіальної громади

в)вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо перспектив розвитку бібліотек.

г) розпоряджатися матеріальними цінностями бібліотек в межах своїх повноважень.

Оплата праці директора:

Умови оплати праці Директора визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Директорові  встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці.

Директорові може виплачуватися:

 · матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури при наданні щорічної відпустки;

· премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом. Преміювання Директора здійснюється за рішенням органу управління закладу культури у межах фонду оплати праці

Припинення дії контракту:

Внесення змін і доповнень до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

 Цей контракт припиняється:

· після закінчення строку дії контракту;

· за згодою сторін;

 • з ініціативи роботодавця  до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України) та цим контрактом.
 • з ініціативи директора до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 Кодексу законів про працю України) та цим контрактом.
 • З інших підстав передбачених цим законодавством.

 При розірванні контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення проводиться за  пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Після настання дати закінчення строку дії цього Контракту
цей Контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна зі Сторін за 30 календарних днів до цієї дати письмово не поінформувала іншу Cторону про своє бажання припинити дію цього Контракту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора