Мостиська міська рада

Львівської області

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

Дата: 15.04.2021 10:18
Кількість переглядів: 791

Фото без опису

Мостиська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я
 • начальника юридичного відділу

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
 • провідного спеціаліста відділу «Центр надання адміністративних послуг»
 • провідного спеціаліста відділу організаційного та кадрового забезпечення ради
 • спеціаліста І категорії відділу соціального захисту та охорони здоров’я

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • освіта вища  за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • рекомендовано стаж роботи на посадах за фахом не менше одного року.

Кандидатам на заміщення вакантних посад необхідно подати:

 • заяву про участь у конкурсі,;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Документи приймаються протягом до 30 квітня 2021 р включно, в приміщенні Мостиської міської ради за адресою: м.Мостиська, вул.Грушевського,6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається секретарем міської ради, телефон для довідок 0673551635.

 

Перелік питань для складання іспиту з урахуванням функціональних

повноважень   відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради

1. Про основнi аспекти Закону України „Про державну соцiальну допомогу      малозабезпеченим  сiм’ям”.

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону Украiни „Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми”.

3. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

4. Яким нормативним актом регулюється розмір мінімальної заробітної плати.

5. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

    різних категорій, крім інвалідів війни.

7. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

8. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

9. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

10. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення?

11. Якi  є  види  пенсiй,  та  вказати  їх мінімальний  розмiр.

12. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

13.Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

14.Які особи належать до учасників вiйни  та  якими  пiльгами  вони користуються?

15.Що  таке  субсидiя? У яких випадках відмовляють у призначенні субсидії?

16.Хто має право на одержання субсидiї?  

17.Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

18.Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

19.Порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

20. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

21. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 ЦК України).

22. Які органи є органами опіки та піклування?

23. Назвати нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей.

24. Основні принципи охорони здоров'я (ст.4 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

25. Право на охорону здоров’я (ст.6 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

25. Гарантії права на охорону здоров'я ( ст.7 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

27. Формуванн державної політики охорони здоров'я (ст.13 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

28.Органи охорони здоров'я (ст.15 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

29.Заклади охорони здоров'я (ст.16 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

30. Фінансове забезпечення охорони здоров’я (ст.18 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

31.Захист прав пацієнтів (ст.24-1 Закону України «Основи  законодавства України про охорону здоров’я»).

 

  Перелік питань для складання іспиту з урахуванням функціональних

повноважень   юридичного відділу міської ради

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 2. Строки розгляду запиту Народного депутат України (ст. 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України»)
 3. Регламент роботи міської ради. Порядок затвердження. Основні положення.
 4. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Пред'явлення позову. Форма та зміст позовної заяви. Зустрічний позов. Сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов'язки.
 5. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Ціна позову. Подання зустрічного позову. Сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов'язки.
 6. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження (господарський  процес).
 7. Суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання. Установчі документи. Припинення суб’єкта господарювання.
 8. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин.
 9. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки її розгляду. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.
 10. Судовий розгляд адміністративної справи. Судові рішення, порядок і строки їх оскарження.
 11. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради: повноваження, склад, діяльність.
 12. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.
 13. 10. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель. Загальні умови здійснення закупівлі.
 14. Місцеві податки та збори: види та порядок встановлення.
 15. Об’єкти оренди землі та суб’єкти орендних відносин.  Перехід права на оренду земельної ділянки. Істотні умови договору оренди землі (Закон України  «Про оренду землі»).
 16. Яким нормативним актом передбачений порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, та які збитки їм відшкодовуються? (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»).
 17. Передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності. Об’єкти оренди. Порядок укладення договору оренди. Орендна плата. Припинення договору оренди (Закон Украни «Про оренду державного та комунального майна»).
 18. Розгляд звернень, скарг та пропозицій громадян. Публічна інформація.
 19. Оформлення запитів на інформацію. Строк розгляду запитів на інформацію. (Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації»).
 20. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

 

Перелік питань для складання іспиту з урахуванням функціональних повноважень   відділу організаційного  та кадрового забезпечення ради

 1. Регламент роботи міської ради. Порядок затвердження. Основні положення.
 2. Порядок підготовки та організаційне забезпечення  сесії міської ради.
 3. Повноваження виконавчого комітету міської ради.
 4. Порядок проходження документів у міській раді.
 5. Законодавство, що регулює діяльність органу місцевого самоврядування.
 6. Порядок прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування.
 7. Порядок ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Порядок ведення та зберігання трудових книжок посадових осіб місцевого самоврядування.
 9. Тривалість щорічної відпустки посадових осіб місцевого самоврядування.
 10. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
 11. Складання та оформлення розпорядчих документів.
 12. Затвердження структури органу місцевого самоврядування, внесення змін до неї.
 13. Визначення тривалості відпустки.
 14. Якими документами регламентується законодавство про працю.
 15. Розробка  проєктів нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань
 16. Оперативне зберігання справ.
 17. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
 18. Право працівника на щорічну відпустку, Поділ щорічної відпустки на частини. Соціальні відпустки.
 19. Порядок проходження і виконання вхідної документації.

 

Питання на перевірку  знання  законодавства з урахуванням функціональних повноважень відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 1. Реєстрація місця проживання.
 2. Зняття з реєстрації місця проживання.
 3. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини.
 4. Державна реєстрація народження фізичної особи та іі походження.
 5. Державна реєстрація народження фізичної особи та іі походження (мати одиночка).
 6. Державна реєстрація шлюбу.
 7. Державна реєстрація смерті.
 8. Відмова в державній реєстрації актів цивільного стану.
 9. Відповідальність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
 10. Порядок передачі інформації до органів державної влади після реєстрації актів цивільного стану.
 11. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.
 12. Порядок надання адміністративних послуг.
 13. Строки надання адміністративних послуг.
 14. Реєстр адміністративних послуг.
 15. Перелік адміністративних послуг, які надаються через «Центр надання адміністративних послуг».
 16. Порядок надання одноразової грошової допомоги з бюджету міської ради.
 17. Категорії осіб, яким передбачено надання одноразової грошової допомоги з бюджету міської ради.
 18. Надання дозволу на виготовлення (затвердження) паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.
 19.  Як надаються  суб’єктам звернень  інформація і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг
 20.  Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.
 21.  Як здійснюється  контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.
 22.  Як  обробляються  питання, віднесені до  компетенції Адміністратора, інформація та відповіді за запитами на інформацію відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 23.  Яка   персональна відповідальність   Адміністратора за забезпечення належного виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” з питань, віднесених до його компетенції.
 24.  Як здійснюється  прийом суб'єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, як розробляється графік роботи адміністраторів.
 25.  Порядок отримання в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, висновків з метою надання адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення.
 26.  Як посвідчуються   копії (фотокопії) документів і виписок з них, витяги з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.
 27.  Перелік адміністративних послуг, що надається Адміністратором.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора