Мостиська міська рада

Львівської області

Міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Дата: 12.02.2021 16:34
Кількість переглядів: 902

Фото без опису

Мостиська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • вища освіта відповідного професійного спрямування (економічного/фінансового) за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

 • головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • освіта вища педагогічна  за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • рекомендовано стаж роботи на посадах у сфері освіти.

 

 • завідувача сектору соціального захисту

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • освіта вища  за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах державної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Кандидатам на заміщення вакантних посад необхідно подати:

 • заяву про участь у конкурсі,;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Документи приймаються протягом 30-ти днів з дня опублікування цього оголошення, в приміщенні Мостиської міської ради за адресою: м.Мостиська, вул.Грушевського,6.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається секретарем міської ради, телефон для довідок 0673551635.

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень відділу бухгалтерського обліку та звітності.

1. Поняття основних термінів бухгалтерського обліку (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

2.Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 3, 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

3.Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

4.Структура оплати праці працівників апарату органів місцевого самоврядування  (постанова КМУ від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів").

5.Договір: поняття, зміст та види (ст. 626, 628 Цивільного кодексу України).

6.Порядок ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

7.Первинні облікові документи (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

8.Які обов'язкові реквізити повинні містити первинні документи (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»)?

9.Загальні вимоги до фінансової звітності (ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

10.Звітний період (ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

11.Облік утримань із заробітної плати.

12.Основні вимоги до складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів бюджетних установ.

13.Порядок заповнення авансових звітів.

14.Класифікація основних засобів.

15.Облік інших необоротнихактивів.

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень відділу освіти, молоді та спорту.

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2.  Що включає право на освіту?

3. Що є невід’ємними складниками системи освіти?

4. Мета  дошкільної освіти.

5. Мета повної загальної середньої освіти.

6. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?

7. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?

8. Ким затверджується положення про опорний заклад освіти?

9. Мета позашкільної освіти.

10. Утворення закладів освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

11. Послуги, що надаються особам з особливими освітніми потребами.

12. Система управління закладами освіти.

13. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу.

14. За що несе відповідальність керівник закладу освіти?

15. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?     

16. Громадське самоврядування в закладі освіти.

17. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

18. Що визначає стандарт освіти?

19. Що є основою для розроблення освітньої програми?

21. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?

22. Коли отримують відповідний документ про освіту?

23. Ким видаються документи про освіту?

24. Мета розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні.

25. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?

26. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?

27. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?

28. З якою метою діє освітній омбудсмен?

29. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?

30. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?

31. Ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

32.Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

33. Специфіка базової середньої освіти.

 34. Що таке інклюзивне навчання та як сформувати у закладі загальної середньої освіти інклюзивне освітнє середовище?

 35. Визначте характеристики випускника Нової української школи.

36. Що передбачає академічна свобода вчителя?

37. Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи?

38. Які завдання стоять перед учнями Нової української школи?

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень сектору соціального захисту населення

1. Про основнi аспекти Закону України „Про державну соцiальну допомогу      малозабезпеченим  сiм’ям”.

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону Украiни „Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми”.

3. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

5. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

    різних категорій, крім інвалідів війни.

7. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

8. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

9. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

10. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення?

11. Якi  є  види  пенсiй,  та  вказати  їх мінімальний  розмiр.

12. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

13.Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

14.Які особи належать до учасників вiйни  та  якими  пiльгами  вони користуються?

15.Що  таке  субсидiя? У яких випадках відмовляють у призначенні субсидії?

16.Хто має право на одержання субсидiї?  

17.Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

18.Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

19.Порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

20. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

21. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 Цивільного кодексу України).

22. Які органи є органами опіки та піклування?

23. Назвати нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора